Tin tuyển dụng

1

Phó Giám Đốc Tài Chính

Hà Nội

Tìm hiểu thêm

3

Chuyên viên Shopdrawing

TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng

Tìm hiểu thêm

5

Quản Lý Thiết Kế MEP (Design And Build )

TP.HCM, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

2

Chuyên Viên QA -QC Công Trình

TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng

Tìm hiểu thêm

5

Chỉ Huy Trưởng/Chỉ Huy Phó MEP/Giám Sát MEP

TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ngãi, Khánh Khòa

Tìm hiểu thêm

10

Kỹ Sư Triển Khai BIM

TP.HCM, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

5

Kỹ Sư Khối Lượng MEP

TP.HCM, Hà Nội

Tìm hiểu thêm